> ความเป็นมา
        > บทบาท
        > โครงสร้างสถาบัน
        > ผู้บริหาร
        > บุคลากร
        > ติดต่อ
        > หลักสูตรอบรม
        > แนวปฎิบัติทางทันตกรรม
        > ทันตกรรมเพื่อวิชาชีพ
        > วิทยาการเพื่อประชาชน
        > กิจกรรม
        > การจัดซื้อจัดจ้าง
        > การรับสมัครงาน
 
 
 
 
เว็บบอร์ดทันตกรรม >  ราคาฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก
   
หัวข้อ  :  ราคาฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก
 
ขอสอบถามราคาฟันปลอมถอดได้ทั้งปากค่ะ นอกเวลาราชการ และจะเบิกได้เท่าไหร่คะ และใช้เวลาทำนานหรือเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ

โดย : จินตนา     เมื่อวันที่ : 8 เมษายน 2553
คำตอบจากแพทย์ :  
โดย :นางสาวหนึ่งฤทัย
 

เรียน คุณจินดา

ราคาฟันปลอมถอดได้ทั้งปากฐานอคลิริก ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท + ค่าLAB  เบิกได้ ๔,๔๐๐ บาท

ใช้เวลาในการรักษาประมาณ ๔๐ นาที ต่อครั้ง ประมาณ ๔-๕ ครั้ง

     
เมื่อวันที่ : 11 พฤษภาคม 2553
 
Pages: [1]